Tiếp nhận liên hệ: 03-6809-4661 Thời gian tiếp nhận: Ngày thường, 10:00 ~ 16:00 (Ngoại trừ 12:00 ~ 13:00)

Quầy tư vấn về lĩnh vực dịch vụ nhà hàng dành cho người lao động nước ngoài theo diện kỹ năng đặc biệt

Quầy tư vấn về lĩnh vực dịch vụ nhà hàng dành cho người lao động nước ngoài theo diện kỹ năng đặc biệt

Quầy tư vấn về lĩnh vực dịch vụ nhà hàng
dành cho người lao động nước ngoài theo diện kỹ năng đặc biệt
Đây là quầy tư vấn hỗ trợ việc tiếp nhận hợp lý
người lao động nước ngoài theo diện kỹ năng đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng
Quầy tư vấn về lĩnh vực dịch vụ nhà hàng
dành cho người lao động nước ngoài theo diện kỹ năng đặc biệt
Đây là quầy tư vấn hỗ trợ việc tiếp nhận hợp lý
người lao động nước ngoài theo diện kỹ năng đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng
Quầy tư vấn về lĩnh vực dịch vụ nhà hàng
dành cho người lao động nước ngoài theo diện kỹ năng đặc biệt
Đây là quầy tư vấn hỗ trợ việc tiếp nhận hợp lý
người lao động nước ngoài theo diện kỹ năng đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng
previous arrow
next arrow
Slider
Quầy tư vấn về lĩnh vực dịch vụ nhà hàng
dành cho người lao động nước ngoài
theo diện kỹ năng đặc biệt
Đây là quầy tư vấn hỗ trợ việc tiếp nhận hợp lý
người lao động nước ngoài theo diện kỹ năng
đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng
Quầy tư vấn về lĩnh vực dịch vụ nhà hàng
dành cho người lao động nước ngoài
theo diện kỹ năng đặc biệt
Đây là quầy tư vấn hỗ trợ việc tiếp nhận hợp lý
người lao động nước ngoài theo diện kỹ năng
đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng
Quầy tư vấn về lĩnh vực dịch vụ nhà hàng
dành cho người lao động nước ngoài
theo diện kỹ năng đặc biệt
Đây là quầy tư vấn hỗ trợ việc tiếp nhận hợp lý
người lao động nước ngoài theo diện kỹ năng
đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng
previous arrow
next arrow
Slider

Danh mục

Kỳ thi trong nước Nhật

Kỳ thi ngoài nước Nhật

Buổi thuyết trình

Câu hỏi thường gặp

Liên hệ – Tư vấn

Quầy tư vấn ngành liên quan đến sản xuất thực phẩm, thức uống

Nghiệp đoàn quản lý

Tiếp nhận liên hệ

(Thời gian tiếp nhận: Ngày thường, 10:00 ~ 16:00 (Ngoại trừ 12:00 ~ 13:00))
Ngoài ra, chúng tôi cũng tiếp nhận qua biểu mẫu liên hệ.
Thời gian tiếp nhận: Ngày thường,
10:00 ~ 16:00
(Ngoại trừ 12:00 ~ 13:00)
Ngoài ra, chúng tôi cũng tiếp nhận qua biểu mẫu liên hệ.

Thông tin về hỗ trợ việc làm cho người nước ngoài và du học sinh

(Đường dẫn liên kết đến trang web của trung tâm dịch vụ tuyển dụng người nước ngoài.)
Trung tâm Dịch vụ Tuyển dụng Người nước ngoài Tokyo

Đường dẫn

Quầy tư vấn ngành liên quan đến sản xuất thực phẩm, thức uống

Tiếp nhận liên hệ: 03-6809-4661

Thời gian tiếp nhận: Ngày thường, 10:00 ~ 16:00 (Ngoại trừ 12:00 ~ 13:00)