Tiếp nhận liên hệ: 03-6809-4661 Thời gian tiếp nhận: Ngày thường, 10:00 ~ 16:00 (Ngoại trừ 12:00 ~ 13:00)

Quầy tư vấn về lĩnh vực dịch vụ nhà hàng dành cho người lao động nước ngoài theo diện kỹ năng đặc biệt

Quầy tư vấn về lĩnh vực dịch vụ nhà hàng dành cho người lao động nước ngoài theo diện kỹ năng đặc biệt

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi về quầy tư vấn

Quầy tư vấn này là gì?
Đây là quầy tư vấn hỗ trợ việc tiếp nhận hợp lý người lao động nước ngoài theo diện kỹ năng đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng, được lập ra bởi Tổ chức đánh giá kỹ năng người nước ngoài trong ngành công nghiệp thực phẩm.

https://otaff1.jp/

Thời gian làm việc của quầy là khi nào?
Quầy làm việc vào ngày thường, từ 10:00 ~ 16:00 (ngoại trừ 12:00 ~ 13:00).
Số điện thoại: 03-6809-4661, ngoài ra chúng tôi cũng tiếp nhận qua biểu mẫu liên hệ.
Quầy có hỗ trợ qua điện thoại/email bằng tiếng Anh, tiếng Việt, v.v... không?
Chúng tôi có thể hỗ trợ cả những ngôn ngữ khác ngoài tiếng Nhật.

[Tư vấn qua điện thoại]
Thứ hai: tiếng Việt
Thứ ba: tiếng Anh
Thứ năm: tiếng Anh
Thứ sáu: tiếng Việt

[Tư vấn qua email]
Chúng tôi có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Tagalog, tiếng Thái, v.v…

Lịch trình kỳ thi

Kỳ thi kế tiếp sẽ diễn ra khi nào?

Bạn có thể xem lịch trình kỳ thi sắp tới ở mục “Kỳ thi trong nước Nhật” và “Kỳ thi ngoài nước Nhật” trên trang web của Tổ chức đánh giá kỹ năng người nước ngoài trong ngành công nghiệp thực phẩm.
Bạn cũng có thể xem thông tin chung cả hai kỳ thi ở danh mục “Lịch thi dự kiến”.
Ngoài ra, tùy thuộc vào thời điểm, cũng có trường hợp lịch trình của kỳ thi kế tiếp không được công bố chi tiết.

https://otaff1.jp/

Câu hỏi về kỳ thi

Tôi muốn học để thi, tôi nên đọc tài liệu gì?
Tài liệu học ôn thi dành cho thí sinh dự thi được công khai trên website của Hiệp hội dịch vụ ăn uống Nhật Bản
(https://www.jfnet.or.jp/contents/gaikokujinzai/)
Ngôn ngữ sử dụng trong Kỳ thi trong nước Nhật là ngôn ngữ nào?
Kỳ thi trong nước Nhật ra đề bằng tiếng Nhật.
Tôi có thể xem câu hỏi của các đề thi trong quá khứ không?

Chúng tôi không cung cấp câu hỏi của đề thi trong quá khứ, nhưng trên trang chủ của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản có đăng câu hỏi mẫu.

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html

Tư cách dự thi

Tôi không sống ở nước Nhật, tôi có thể tham dự Kỳ thi trong nước Nhật được không?
Bạn có thể tham dự nếu đáp ứng tư cách dự thi.
Trên trang web của Tổ chức đánh giá kỹ năng người nước ngoài trong ngành công nghiệp thực phẩm có thông tin hướng dẫn về kỳ thi, vui lòng đọc kỹ mục “Tư cách dự thi” trong đó và thực hiện đăng ký dự thi.

https://otaff1.jp/gaisyoku/

Vui lòng cho tôi biết về “Tư cách dự thi”.

Vui lòng xem hướng dẫn về kỳ thi trên trang web của Tổ chức đánh giá kỹ năng người nước ngoài trong ngành công nghiệp thực phẩm.
https://otaff1.jp/gaisyoku/
Nếu bạn có điểm nào chưa rõ về tư cách dự thi, vui lòng liên lạc đến quầy tư vấn của chúng tôi.

Thực tập sinh kỹ năng có được dự thi không?
Vào ngày diễn ra kỳ thi, người đang trong thời gian thực tập kỹ năng không được dự thi.
Du học sinh có được dự thi không?
Du học sinh có thể dự thi.
Người đã thôi học và mất đi tư cách du học sinh sẽ không được dự thi.
Có giới hạn độ tuổi tối đa không?
Độ tuổi đủ tư cách dự thi là “từ 17 tuổi trở lên vào ngày diễn ra kỳ thi”, và không có quy định về độ tuổi tối đa.

Đăng ký dự thi, hỗ trợ vào ngày thi

Vui lòng cho tôi biết cách đăng ký.

Bạn cần đăng ký trước MyPage, sau đó đăng ký dự thi từ màn hình đăng nhập.
Để biết thêm thông tin chi tiết về MyPage, vui lòng truy cập vào URL dưới đây và xem thông tin tại mục “Xem cách đăng ký tại đây” ở phía dưới màn hình.

https://otaff1.jp/gaisyoku/

Có thể đăng ký theo tổ chức được không?
Bạn không thể đăng ký theo tổ chức.
Có thể đại diện đăng ký được không?
Chúng tôi chấp nhận đại diện đăng ký.
Nếu người đại diện muốn đăng ký hộ cho nhiều người, cần phải chuẩn bị từng địa chỉ email khác nhau đối với mỗi người dự thi để đăng ký.
Ngoài ra, Tổ chức đánh giá kỹ năng người nước ngoài trong ngành công nghiệp thực phẩm sẽ gửi các email quan trọng như xác nhận thanh toán lệ phí thi, công bố kết quả đạt hay không đạt, v.v… đến địa chỉ email đăng ký, vì vậy hãy đảm bảo người dự thi nhận được những thông tin này.
Tôi có thể thay đổi hội trường thi được không?
Bạn không thể thay đổi hội trường thi sau khi đã thanh toán lệ phí thi, sau khi đăng ký.
Ngoài ra chúng tôi cũng không thể hoàn trả lệ phí thi.
Khi đăng ký dự thi, vui lòng xác nhận kỹ nội dung đăng ký trước khi tiến hành đăng ký.
Tôi có thể dự thi nhiều lần được không?
Bạn có thể dự thi bao nhiêu lần cũng được cho đến khi thi đỗ.
Có thể thi trùng lặp được không?(Kỳ thi của ngành dịch vụ nhà hàng và ngành sản xuất thực phẩm và thức uống)

Có thể.
Sau khi đăng ký MyPage trên trang web của Tổ chức đánh giá kỹ năng người nước ngoài trong ngành công nghiệp thực phẩm, bạn có thể chọn kỳ thi muốn tham dự.
https://otaff1.jp/

Kiểu ABC là gì?
Sự phân chia điểm số khác nhau tùy vào từng kiểu.
Để biết thêm chi tiết, hãy xem mục 3. “Môn thi và phương pháp thực hiện kỳ thi, v.v…” trong hướng dẫn về kỳ thi trên trang web của Tổ chức đánh giá kỹ năng người nước ngoài trong ngành công nghiệp thực phẩm.

https://otaff1.jp/

Kết quả thi, giấy chứng nhận đỗ

Tôi đã làm mất giấy chứng nhận đỗ. Tôi phải làm thế nào trong trường hợp này?

Chúng tôi có thể cấp phát lại giấy chứng nhận đỗ, nhưng chúng tôi chỉ cấp phát lại một lần duy nhất.
Nếu sau khi đã tìm kỹ vẫn không tìm thấy, bạn vui lòng liên lạc qua điện thoại đến Tổ chức đánh giá kỹ năng người nước ngoài trong ngành công nghiệp thực phẩm.

https://otaff1.jp/

Tôi đã thi đỗ, nhưng không nhận được giấy chứng nhận đỗ. Tôi phải làm thế nào trong trường hợp này?

Giấy chứng nhận đỗ có thể sẽ không gửi được nếu địa chỉ không đầy đủ, v.v… hoặc nhà không có biển tên.
Vui lòng liên lạc qua điện thoại đến Tổ chức đánh giá kỹ năng người nước ngoài trong ngành công nghiệp thực phẩm.

https://otaff1.jp/

Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đỗ là trong khoảng bao lâu?
Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đỗ là trong vòng 10 năm kể từ ngày cấp phát.

Kỳ thi ngoài nước Nhật

Tôi đang sống ở quốc gia không tổ chức Kỳ thi ngoài nước Nhật, tôi có thể dự thi không?
Có thể.
Vui lòng đọc kỹ mục “Tư cách dự thi” và thực hiện đăng ký dự thi.
Kỳ thi ngoài nước Nhật có ra đề bằng ngôn ngữ địa phương ở nơi tổ chức không?

Vào năm tài chính 2019, kỳ thi ra đề bằng tiếng Nhật và ngôn ngữ địa phương nơi tổ chức.
Để biết thêm chi tiết, bạn hãy mở trang Kỳ thi ngoài nước Nhật từ mục “Kỳ thi ngoài nước Nhật” của Tổ chức đánh giá kỹ năng người nước ngoài trong ngành công nghiệp thực phẩm để nắm được thông tin hướng dẫn chi tiết về kỳ thi tại đó.

https://otaff1.jp/

Tiếp nhận liên hệ

(Thời gian tiếp nhận: Ngày thường, 10:00 ~ 16:00 (Ngoại trừ 12:00 ~ 13:00))
Ngoài ra, chúng tôi cũng tiếp nhận qua biểu mẫu liên hệ.
Thời gian tiếp nhận: Ngày thường,
10:00 ~ 16:00
(Ngoại trừ 12:00 ~ 13:00)
Ngoài ra, chúng tôi cũng tiếp nhận qua biểu mẫu liên hệ.

Tiếp nhận liên hệ: 03-6809-4661

Thời gian tiếp nhận: Ngày thường, 10:00 ~ 16:00 (Ngoại trừ 12:00 ~ 13:00)