Tiếp nhận liên hệ: 03-6809-4661 Thời gian tiếp nhận: Ngày thường, 10:00 ~ 16:00 (Ngoại trừ 12:00 ~ 13:00)

Quầy tư vấn về lĩnh vực dịch vụ nhà hàng dành cho người lao động nước ngoài theo diện kỹ năng đặc biệt

Quầy tư vấn về lĩnh vực dịch vụ nhà hàng dành cho người lao động nước ngoài theo diện kỹ năng đặc biệt

Kỳ thi trong nước Nhật

Kỳ thi đánh giá kỹ năng dành cho kỹ năng đặc biệt loại 1 trong ngành dịch vụ nhà hàng Lần thứ 5
Lịch trình chi tiết

Nhấp vào đây để chuyển đến phần Chi tiết lịch trình

Kỳ thi đánh giá kỹ năng dành cho kỹ năng đặc biệt loại 1 trong ngành dịch vụ nhà hàng Lần thứ 5
Lịch trình chi tiết

Nhấp vào đây để chuyển đến phần Chi tiết lịch trình

Kỳ thi đánh giá kỹ năng dành cho kỹ năng đặc biệt loại 1 trong ngành dịch vụ nhà hàng Hướng dẫn kỳ thi trong nước Nhật
(Áp dụng từ tháng 12/2019 trở đi)

Truy cập đến trang web của Tổ chức đánh giá kỹ năng người nước ngoài trong ngành công nghiệp thực phẩm

Kỳ thi đánh giá kỹ năng dành cho kỹ năng đặc biệt loại 1 trong ngành dịch vụ nhà hàng Hướng dẫn kỳ thi trong nước Nhật
(Áp dụng từ tháng 12/2019 trở đi)

Truy cập đến trang web của Tổ chức đánh giá kỹ năng người nước ngoài trong ngành công nghiệp thực phẩm

Nếu bạn muốn xem toàn bộ phần hướng dẫn về kỳ thi, hãy chọn ngôn ngữ tại đây
Bạn sẽ được chuyển đến phần hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài tương ứng trên trang web của
Tổ chức đánh giá kỹ năng người nước ngoài trong ngành công nghiệp thực phẩm
1. Tư cách dự thi
Những người có thể tham dự kỳ thi tại Nhật Bản về kỹ năng đặc biệt trong ngành dịch vụ nhà hàng là những người thỏa mãn các điều a và b như ở dưới đây vào ngày thi.

a) Từ 17 tuổi trở lên vào ngày thi.
b) Là người lưu trú trung, dài hạn (Ghi chú 1) hoặc là người trong quá khứ đã từng lưu trú ở Nhật Bản với tư cách là người lưu trú trung, dài hạn.

Tuy nhiên, ngoại trừ những người thuộc những trường hợp sau.
(Ghi chú 2)

① Lưu học sinh đã bị xử lý cho thôi học hay xóa tên (bao gồm cả tự nguyện thôi học)
② Thực tập sinh kỹ năng bỏ trốn
③ Những người lưu trú với tư cách lưu trú “Hoạt động đặc biệt (Đăng ký người tị nạn)”
④ Những người hiện đang hoạt động với tư cách lưu trú đòi hỏi phải lập kế hoạch về việc thực hiện hoạt động (dưới đây gọi tắt là “Kế hoạch hoạt động”) bao gồm cả thực tập kỹ năng (những người không có dự định chuyển sang các tư cách lưu trú khác vì tính chất của kế hoạch hoạt động, hoặc những người có dự định chuyển sang tư cách lưu trú đặc biệt hay gia hạn thời hạn lưu trú sau khi hoạt động kết thúc dựa theo kế hoạch).

Cụ thể là những người đang hoạt động căn cứ theo kế hoạch hoạt động liên quan đến các tư cách lưu trú sau

・“Thực tập kỹ năng” (Ghi chú 3)
・“Đào tạo”
・“Hoạt động đặc biệt (Hoạt động bồi dưỡng nguồn nhân lực phổ cập văn hóa ẩm thực Nhật Bản ra nước ngoài)”
・“Hoạt động đặc biệt (Hoạt động phổ cập món ăn truyền thống đặc biệt ra nước ngoài)”
・“Hoạt động đặc biệt (Hoạt động xúc tiến tiếp nhận nhân viên người nước ngoài trong ngành sản xuất)”
・“Hoạt động đặc biệt (Thực tập doanh nghiệp)”
・“Hoạt động đặc biệt (Hoạt động xúc tiến hoạt động khởi nghiệp của người nước ngoài)”
・“Điều hành và quản lý (Hoạt động xúc tiến tiếp nhận nhân lực khởi nghiệp người nước ngoài)”

⑤ Những người có quốc tịch là quốc gia và vùng lãnh thổ không hợp tác thi hành một cách thuận lợi với lệnh cưỡng chế trục xuất (Ghi chú 4)

Ghi chú 1: Là những người được quy định tại Điều 19-3 Luật Quản lý xuất nhập cảnh và Chứng nhận người tị nạn; trừ những người thuộc các trường hợp ở dưới đây.
① Những người được quyết định thời gian lưu trú từ “3 tháng” trở xuống
② Những người được quyết định tư cách lưu trú là một trong các tư cách “Lưu trú ngắn hạn”, “Ngoại giao”, và “Công vụ”
③ Những người có tư cách vĩnh trú đặc biệt và những người không có tư cách lưu trú v.v…

Ghi chú 2: Vui lòng lưu ý rằng kể cả khi đã tham dự kỳ thi trong nước Nhật và đỗ kỳ thi, những người thuộc về các trường hợp này qua thẩm tra tư cách lưu trú của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú sẽ không được coi là “Người thi đỗ”.

Ghi chú 3: Tại kỳ thi kỹ năng đặc biệt do Tổ chức đánh giá kỹ năng người nước ngoài trong ngành công nghiệp thực phẩm thực hiện, đã có những trường hợp thực tập sinh kỹ năng đang trong thời gian thực tập kỹ năng tìm cách dự thi.
Hãy lưu ý rằng các thực tập sinh kỹ năng đang trong thời gian thực tập kỹ năng thuộc về trường hợp “Người đang hoạt động căn cứ theo kế hoạch hoạt động liên quan đến tư cách lưu trú” nên không thể dự thi.

Ghi chú 4: Hiện tại, Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran thuộc về trường hợp này.

2. Môn thi và phương pháp thực hiện kỳ thi v.v...
Thời gian thi cả lý thuyết và thực hành là 80 phút. Phương thức thi là kiểm tra trên giấy (sử dụng phiếu trả lời trắc nghiệm).

Người dự thi sẽ lựa chọn một trong các kiểu đề bài thi A, B hay C khi đăng ký dự thi.

Kiểu A: Hình thức chấm điểm tiêu chuẩn
Kiểu B: Hình thức chấm điểm chủ yếu về phần Chế biến
Kiểu C: Hình thức chấm điểm chủ yếu về phần Phục vụ khách hàng

Vui lòng truy cập vào URL sau để biết thêm chi tiết.

https://otaff1.jp/gaisyoku/

■ Thi lý thuyết (ra đề bằng tiếng Nhật)
Đánh giá các kiến thức về quản lý vệ sinh, chế biến đồ ăn thức uống, và phục vụ khách hàng cùng với năng lực tiếng Nhật cần thiết trong công việc.

■ Thi thực hành (ra đề bằng tiếng Nhật, thi nhận định đúng sai, thi lập kế hoạch)
Đánh giá tiêu chuẩn kỹ năng cần thiết trong công việc bằng bài thi nhận định hành động đúng, v.v… trong các tình huống đưa ra sử dụng hình hay tranh minh họa, v.v… và thi lập kế hoạch công việc cần thiết sử dụng các công thức tính toán cho trước, v.v…

3. Tiêu chuẩn đỗ
Điểm đỗ là số điểm từ 65% điểm tối đa trở lên.
4. Tài liệu học ôn thi
Tài liệu học ôn thi dành cho thí sinh dự thi được công khai trên website của Hiệp hội dịch vụ ăn uống Nhật Bản
(https://www.jfnet.or.jp/contents/gaikokujinzai/).
5. Các bước thủ tục kỳ thi

STEP1. Đọc hướng dẫn về kỳ thi

STEP2. Đăng ký MyPage
Hãy đăng ký MyPage trước trên trang web của Tổ chức đánh giá kỹ năng người nước ngoài trong ngành công nghiệp thực phẩm.
* Nếu bạn chưa đăng ký MyPage trước, bạn sẽ không thể đăng ký dự thi.

https://otaff1.jp/

Để đăng ký được MyPage phải qua thẩm tra.
Thời gian thẩm tra tối đa là 5 ngày làm việc, do đó hãy đăng ký MyPage sớm trước khi đăng ký dự thi.

STEP3. Đăng ký thi
Người dự thi đăng nhập vào MyPage để lựa chọn ngày giờ, hội trường thi, và kiểu đề bài thi v.v…, kiểm tra lại tư cách dự thi và thanh toán phí dự thi.
Chúng tôi không thể hoàn trả lại phí dự thi đã thanh toán (xem ghi chú).

STEP4. Tải phiếu dự thi về
Người dự thi tải phiếu dự thi về từ MyPage.

STEP5. Dự thi

STEP6. Nhận thông báo kết quả thi
Cùng với việc công bố mã số dự thi của những người đỗ trên trang chủ của Tổ chức đánh giá kỹ năng người nước ngoài trong ngành công nghiệp thực phẩm, thông báo kết quả thi cũng sẽ được gửi đến người dự thi bằng e-mail.

STEP7. Nhận giấy chứng nhận đỗ
Giấy chứng nhận đỗ sẽ được gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ mà người dự thi đã đăng ký trên MyPage.

6. Phí dự thi
Phí dự thi là 7.000 yên (đã bao gồm thuế) (áp dụng trong năm tài chính 2019)

Phí dự thi đã thanh toán sẽ không được hoàn trả, trừ trường hợp không thể thực hiện được kỳ thi vì lý do thuộc về trách nhiệm của Tổ chức đánh giá kỹ năng người nước ngoài trong ngành công nghiệp thực phẩm.
Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ như trường hợp kỳ thi bị hoãn lại do thảm họa tự nhiên, v.v…
Về việc kỳ thi có được tổ chức hay không, hãy kiểm tra trên trang web của Tổ chức đánh giá kỹ năng người nước ngoài trong ngành công nghiệp thực phẩm.

7. Công bố người thi đỗ và giấy chứng nhận đã đỗ
(1) Công bố người thi đỗ
Chúng tôi sẽ công bố mã số dự thi của người đỗ kỳ thi này trên trang web của Tổ chức đánh giá kỹ năng người nước ngoài trong ngành công nghiệp thực phẩm vào khoảng 2 ~ 3 tuần sau kỳ thi.
Ngoài ra, chúng tôi còn thông báo kết quả thi bằng e-mail đến tất cả người dự thi qua địa chỉ e-mail đã đăng ký trên MyPage.

(2) Gửi giấy chứng nhận đã đỗ
Sau khi công bố người thi đỗ, Tổ chức đánh giá kỹ năng người nước ngoài trong ngành công nghiệp thực phẩm sẽ gửi giấy chứng nhận đỗ qua đường bưu điện cho người thi đỗ đến địa chỉ đã được người thi đỗ đăng ký trên MyPage.

Kỳ thi đánh giá kỹ năng dành cho kỹ năng đặc biệt loại 1 trong ngành dịch vụ nhà hàng Lần thứ 5

Kỳ thi đánh giá kỹ năng dành cho kỹ năng đặc biệt loại 1 trong ngành dịch vụ nhà hàng Lần thứ 5

Chi tiết lịch trình kỳ thi

19/2/2020 (thứ Tư)
1) Phòng đào tạo 131 – 134, Tầng 13, Tòa nhà Time 24, Koto-ku, Tokyo
Thời gian bắt đầu thủ tục tiếp nhận: 10:00
Thời gian bắt đầu thi: 11:00
Chỉ tiêu số người dự thi: 300

2) Phòng đào tạo 131 – 134, Tầng 13, Tòa nhà Time 24, Koto-ku, Tokyo
Thời gian bắt đầu thủ tục tiếp nhận: 14:00
Thời gian bắt đầu thi: 15:00
Chỉ tiêu số người dự thi: 300

3) Phòng A, Tầng 2, Nagoya Sunsky Room, Nagoya-shi, Aichi-ken
Thời gian bắt đầu thủ tục tiếp nhận: 10:00
Thời gian bắt đầu thi: 11:00
Chỉ tiêu số người dự thi: 170

4) Phòng A, Tầng 2, Nagoya Sunsky Room, Nagoya-shi, Aichi-ken
Thời gian bắt đầu thủ tục tiếp nhận: 14:00
Thời gian bắt đầu thi: 15:00
Chỉ tiêu số người dự thi: 170

5) Hội trường lớn, Tầng 4, Trung tâm hoạt động của công dân Hokkaido Kaderu 2.7, Sapporo-shi, Hokkaido
Thời gian bắt đầu thủ tục tiếp nhận: 14:00
Thời gian bắt đầu thi: 15:00
Chỉ tiêu số người dự thi: 120
18/2/2020 (thứ Ba)
1) Phòng đào tạo 131 – 134, Tầng 13, Tòa nhà Time 24, Koto-ku, Tokyo
Thời gian bắt đầu thủ tục tiếp nhận: 10:00
Thời gian bắt đầu thi: 11:00
Chỉ tiêu số người dự thi: 300

2) Phòng đào tạo 131 – 134, Tầng 13, Tòa nhà Time 24, Koto-ku, Tokyo
Thời gian bắt đầu thủ tục tiếp nhận: 14:00
Thời gian bắt đầu thi: 15:00
Chỉ tiêu số người dự thi: 300

3) Phòng H – I, Tầng 6, AP Yokohama Station West Exit, Yokohama-shi, Kanagawa-ken
Thời gian bắt đầu thủ tục tiếp nhận: 10:00
Thời gian bắt đầu thi: 11:00
Chỉ tiêu số người dự thi: 100

4) Phòng H – I, Tầng 6, AP Yokohama Station West Exit, Yokohama-shi, Kanagawa-ken
Thời gian bắt đầu thủ tục tiếp nhận: 14:00
Thời gian bắt đầu thi: 15:00
Chỉ tiêu số người dự thi: 100

5) Giảng đường A – B, Tầng 10, Tòa nhà JA Hiroshima, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken
Thời gian bắt đầu thủ tục tiếp nhận: 10:00
Thời gian bắt đầu thi: 11:00
Chỉ tiêu số người dự thi: 120

6) Giảng đường A – B, Tầng 10, Tòa nhà JA Hiroshima, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken
Thời gian bắt đầu thủ tục tiếp nhận: 14:00
Thời gian bắt đầu thi: 15:00
Chỉ tiêu số người dự thi: 120
17/2/2020 (thứ Hai)
1) Phòng đào tạo 131 – 134, Tầng 13, Tòa nhà Time 24, Koto-ku, Tokyo
Thời gian bắt đầu thủ tục tiếp nhận: 10:00
Thời gian bắt đầu thi: 11:00
Chỉ tiêu số người dự thi: 300

2) Phòng đào tạo 131 – 134, Tầng 13, Tòa nhà Time 24, Koto-ku, Tokyo
Thời gian bắt đầu thủ tục tiếp nhận: 14:00
Thời gian bắt đầu thi: 15:00
Chỉ tiêu số người dự thi: 300

3) Hội trường đa năng A – B, Tầng 3, Kanagawa Roudou Plaza, Yokohama-shi, Kanagawa-ken
Thời gian bắt đầu thủ tục tiếp nhận: 10:00
Thời gian bắt đầu thi: 11:00
Chỉ tiêu số người dự thi: 180

4) Hội trường đa năng A – B, Tầng 3, Kanagawa Roudou Plaza, Yokohama-shi, Kanagawa-ken
Thời gian bắt đầu thủ tục tiếp nhận: 14:00
Thời gian bắt đầu thi: 15:00
Chỉ tiêu số người dự thi: 180

5) Hội trường lớn A – B, Tầng 3, Tòa nhà Tenjin Crystal, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken
Thời gian bắt đầu thủ tục tiếp nhận: 14:00
Thời gian bắt đầu thi: 15:00
Chỉ tiêu số người dự thi: 120
16/2/2020 (Chủ nhật)
1) Phòng đào tạo 121, Tầng 12, Tòa nhà Time 24, Koto-ku, Tokyo
Thời gian bắt đầu thủ tục tiếp nhận: 10:00
Thời gian bắt đầu thi: 11:00
Chỉ tiêu số người dự thi: 250

2) Phòng đào tạo 121, Tầng 12, Tòa nhà Time 24, Koto-ku, Tokyo
Thời gian bắt đầu thủ tục tiếp nhận: 14:00
Thời gian bắt đầu thi: 15:00
Chỉ tiêu số người dự thi: 250
15/2/2020 (thứ Bảy)
1) Tầng 3, TKP Garden City Osaka Riverside Hotel, Osaka-shi, Osaka-fu
Thời gian bắt đầu thủ tục tiếp nhận: 10:00
Thời gian bắt đầu thi: 11:00
Chỉ tiêu số người dự thi: 160

2) Tầng 3, TKP Garden City Osaka Riverside Hotel, Osaka-shi, Osaka-fu
Thời gian bắt đầu thủ tục tiếp nhận: 14:00
Thời gian bắt đầu thi: 15:00
Chỉ tiêu số người dự thi: 160
14/2/2020 (thứ Sáu)
1) Tầng 4, TKP Garden City Osaka Riverside Hotel, Osaka-shi, Osaka-fu
Thời gian bắt đầu thủ tục tiếp nhận: 10:00
Thời gian bắt đầu thi: 11:00
Chỉ tiêu số người dự thi: 170

2) Tầng 4, TKP Garden City Osaka Riverside Hotel, Osaka-shi, Osaka-fu
Thời gian bắt đầu thủ tục tiếp nhận: 14:00
Thời gian bắt đầu thi: 15:00
Chỉ tiêu số người dự thi: 170
13/2/2020 (thứ Năm)
1) Phòng Shirakashi, Tầng 3 Tòa nhà hội nghị, Trung tâm quốc tế Sendai, Sendai-shi, Miyagi-ken
Thời gian bắt đầu thủ tục tiếp nhận: 14:00
Thời gian bắt đầu thi: 15:00
Chỉ tiêu số người dự thi: 120
Thời hạn đăng ký dự thi tuyển dụng đợt 1 *1
7/1/2020 (thứ Ba) ~ 14/1/2020 (thứ Ba)
Ngày thường: AM 10:00 ~ PM 5:00
* Bạn cần phải đăng ký MyPage trước khi đăng ký dự thi.
Nếu bạn không đăng ký MyPage trước ngày 23/12/2019 (thứ Hai),
có thể bạn sẽ không kịp thời gian để bắt đầu đăng ký dự thi tuyển dụng đợt 1.
Nếu thí sinh có nguyện vọng dự thi, hãy đăng ký MyPage tại https://otaff1.jp/ càng sớm càng tốt.
Hạn chót thanh toán lệ phí thi tuyển đợt 1
Đến ngày 19/1/2020 (Chủ nhật)
Thời hạn đăng ký dự thi tuyển dụng đợt 2 *1
22/1/2020 (thứ Tư) ~ 24/1/2020 (thứ Sáu)
Ngày thường: AM 10:00 ~ PM 5:00
Hạn chót thanh toán lệ phí thi tuyển đợt 2
Đầu tháng 2
Phát hành phiếu dự thi
Đến ngày 28/1/2020 (thứ Ba)
Công bố người thi đỗ
Đầu tháng 3
Cách đăng ký
Hãy đăng ký MyPage trước trên trang web của Tổ chức đánh giá kỹ năng người nước ngoài trong ngành công nghiệp thực phẩm.
* Nếu bạn chưa đăng ký MyPage trước, bạn sẽ không thể đăng ký dự thi.
https://otaff1.jp/
Về chi tiết kỳ thi
Để biết thêm chi tiết về kỳ thi, hãy đọc kỹ hướng dẫn về kỳ thi trong nước Nhật trên trang web của Tổ chức đánh giá kỹ năng người nước ngoài trong ngành công nghiệp thực phẩm thuộc nghiệp đoàn tổ chức kỳ thi.
*1 Chúng tôi sẽ ngừng nhận đơn đăng ký dự thi ngay sau khi đã đủ chỉ tiêu số thí sinh ở các hội trường thi.
*2 Trong trường hợp đã đạt đủ chỉ tiêu số thí sinh trong đợt tuyển dụng đợt 1 và không phát sinh vắng mặt, chúng tôi sẽ không tổ chức tuyển dụng đợt 2 tại địa điểm đó nữa.

Tiếp nhận liên hệ

(Thời gian tiếp nhận: Ngày thường, 10:00 ~ 16:00 (Ngoại trừ 12:00 ~ 13:00))
Ngoài ra, chúng tôi cũng tiếp nhận qua biểu mẫu liên hệ.
Thời gian tiếp nhận: Ngày thường,
10:00 ~ 16:00
(Ngoại trừ 12:00 ~ 13:00)
Ngoài ra, chúng tôi cũng tiếp nhận qua biểu mẫu liên hệ.

Tiếp nhận liên hệ: 03-6809-4661

Thời gian tiếp nhận: Ngày thường, 10:00 ~ 16:00 (Ngoại trừ 12:00 ~ 13:00)