Tiếp nhận liên hệ: 03-6809-4661 Thời gian tiếp nhận: Ngày thường, 10:00 ~ 16:00 (Ngoại trừ 12:00 ~ 13:00)

Quầy tư vấn về lĩnh vực dịch vụ nhà hàng dành cho người lao động nước ngoài theo diện kỹ năng đặc biệt

Quầy tư vấn về lĩnh vực dịch vụ nhà hàng dành cho người lao động nước ngoài theo diện kỹ năng đặc biệt

Kỳ thi ngoài nước Nhật

Năm tài chính 2019 Thông tin về kỳ thi

Quốc gia tổ chức kỳ thi
Campuchia
Lịch trình kỳ thi
8/1/2020 10:00~ (giờ Nhật Bản): Bắt đầu tiếp nhận thủ tục đăng ký dự thi

14/1/2020 ~ giữa tháng 3/2020: Thời gian diễn ra kỳ thi

Phnom Penh Chamkarmon: 14/1/2020 ~

Phnom Penh Boeng Keng Kang: 25/1/2020 ~

Hướng dẫn về kỳ thi và thủ tục đăng ký dự thi
Hãy truy cập vào URL bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến hướng dẫn về kỳ thi và thủ tục đăng ký dự thi

URL
https://otaff1.jp/gaisyoku/?c=kokugai

Quốc gia tổ chức kỳ thi
Philippines
Lịch trình kỳ thi
18/10/2019 13:00~ (giờ Nhật Bản): Bắt đầu tiếp nhận thủ tục đăng ký dự thi

2/11/2019 ~ giữa tháng 3/2020: Thời gian diễn ra kỳ thi

Manila: 2/11/2019 ~

Cebu: 5/11/2019 ~

Davao: 27/11/2019 ~

Hướng dẫn về kỳ thi và thủ tục đăng ký dự thi
Hãy truy cập vào URL bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến hướng dẫn về kỳ thi và thủ tục đăng ký dự thi

URL
https://otaff1.jp/gaisyoku/?c=kokugai

Quốc gia tổ chức kỳ thi
Myanmar
Lịch trình kỳ thi
10/2/2020 11:00~ (giờ địa phương): Tiếp nhận đăng ký dự thi

(Việc tiếp nhận đơn có thể sẽ kết thúc giữa chừng, tùy vào tình hình đăng ký.)

Thời gian diễn ra kỳ thi: 21/2/2020 ~ giữa tháng 3/2020

Tổ chức thi tại thành phố Yangon

(Các cá nhân đã hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi sẽ được Prometric Japan Co., Ltd. thông báo riêng về hội trường thi cụ thể.)

Hướng dẫn về kỳ thi và thủ tục đăng ký dự thi
Hãy truy cập vào URL bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến hướng dẫn về kỳ thi và thủ tục đăng ký dự thi

URL
https://otaff1.jp/gaisyoku/?c=kokugai

Cấu trúc đề thi, số lượng câu hỏi, thời gian thi và các tiêu chuẩn đỗ tương tự như kỳ thi tại Nhật Bản.

Tiếp nhận liên hệ

(Thời gian tiếp nhận: Ngày thường, 10:00 ~ 16:00 (Ngoại trừ 12:00 ~ 13:00))
Ngoài ra, chúng tôi cũng tiếp nhận qua biểu mẫu liên hệ.
Thời gian tiếp nhận: Ngày thường,
10:00 ~ 16:00
(Ngoại trừ 12:00 ~ 13:00)
Ngoài ra, chúng tôi cũng tiếp nhận qua biểu mẫu liên hệ.

Tiếp nhận liên hệ: 03-6809-4661

Thời gian tiếp nhận: Ngày thường, 10:00 ~ 16:00 (Ngoại trừ 12:00 ~ 13:00)